Monday, April 18, 2016

Một thuở xe bò


Biên Hòa 1960 

Xe bò qua phố nhỏ 
Thằng học trò đu đưa 
Bên đường em chỉ chỏ 
Cái thằng ngó hổng ưa
hdl

No comments:

Post a Comment