Tuesday, April 26, 2016

Cầu Gành - Cầu Rạch Cát - Cầu Hóa An....

Cầu Gành giờ chỉ còn trong kỷ niệm của chúng ta.....

1 comment:

  1. Cầu Gành giờ chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi.....

    ReplyDelete