Wednesday, April 6, 2016

Biên Hòa - về đêm...............

Biên Hòa về đêm ..... Phố đã lên đèn.........

1 comment:

  1. Có ai còn nhớ bài nhạc "Đêm đô thị" ????????????
    bài nhạc của 1 thời................................

    ReplyDelete