Tuesday, April 5, 2016

Bận bịu tình tui


Ngó bông vàng nhớ nàng áo đỏ
Thấy em nhỏ hỏi chị cưng đâu ?
hdl

No comments:

Post a Comment