Sunday, April 24, 2016

Đám cưới của người Kurd vùng bắc Iraq.Tui đã từng đến đây khi ông Sadam còn tại vị. Nói chung khí hậu lạnh lẻo, ít thực phẩm con gái lại rất đẹp và đàn ông không thọ. Thật là đáng tiếc.
hdl

No comments:

Post a Comment