Thursday, March 31, 2016

Youtube, CẦU GÀNH BIỂU TƯỢNG CÒN ĐÂU - MARIAN TRẦN

Chị Marian Trần, cũng người BH, khi đọc bài thơ của tôi trên blog NPN, đã cảm tác thực hiện youtube nầy, để chia sẻ đau thương cùng người BH của chúng ta. ĐCL

CÀU GÀNH BIỂU TƯỢNG CÒN ĐÂU


CÀU GÀNH BIỂU TƯỢNG CÒN ĐÂU

THƠ : ĐỖ CÔNG LUẬN HÌNH ẢNH SƯU TẦM NHẠC :DƯ ÂM -NGUYỄN VĂN TÝ; GUITAR DOAN ĐINH

No comments:

Post a Comment