Wednesday, March 9, 2016

TỘI NGHIỆP ĐỊA CHỦ !! - SS -


NGÀY 05 THÁNG 03 
NGÀY TÀN CỦA ĐỊA CHỦ .  
Dì Ba Nón ra uy :
- Tên Địa chủ kia ! Hãy vễnh râu mà nghe đây ...
-Dám biểu đám nhỏ này giỡ nón ra chào đó ha , hãy đợi đấy !   
- Bây giờ còn cái gì trong người , mau móc ra ngay ...
Ha ha ha ...

1 comment:

  1. Mắc cười mấy tay K8, " kèo " thơm sát bên mà toàn bộ kẻ ngó Đất, người ngó Trời. Trời Đất! Vậy mà tay nào tay nấy uống Cà-phê Cầu-Mát,cà-phê Bờ-Kè nổ văng miểng. Đúng là đàn em K7 cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
    haha...
    Um

    ReplyDelete