Wednesday, March 2, 2016

Thư mời chính thức ĐGĐ Trung học NQ


Nếu không xem được xin bấm vào link dưới đây:
http://ngo-quyen.org/p9a5183/thu-moi-dai-gia-dinh-trung-hoc-ngo-quyen-bh-hoi-ngo-toan-the-gioi-lan-3 

Thư Mời chính thức gửi đến Đại Gia Đình Trung Học Ngô Quyền BH
Đại Gia Đình Trung Học Ngô Quyền BH Hội Ngộ Toàn Thế Giới lần 3
Kỷ Niệm 60 năm thành lập Trường, 15 năm thành lập Hội
Đại lễ mừng thượng thọ quý Thầy Cô

No comments:

Post a Comment