Thursday, March 10, 2016

Happy Birthday chị Ba hương -NTT

Happy Birthday chị Ba Hương.
Giờ này chị Ba Hương còn ta bà ở VN.
Nay Sài Gòn, mai Vũng Tàu, Biên Hòa....
Ăn uống thả ga. Người này mời cà phê sáng.
Người khác đãi cơm chiều.
Không biết chị Ba có nhớ là ngày 12/3 là sinh nhật mình không?
Bớ chị Ba về quán CFCM thổi đèn cầy mừng sinh nhật nè.

Thêm
No comments:

Post a Comment