Monday, March 21, 2016

CẦU GÀNH...BÂY GIỜ... - ĐCL


Ảnh chụp từ bến sông Chùa Ông, Cù Lao. Chiếc sà lan đã kéo vào bờ, còn lật úp.


Toàn cảnh nhìn từ chùa Ông, cù Lao


Nhìn kỷ, giữa 2 nhịp gảy, thanh ray đường xe lửa dài 15 m còn nhô lên mặt nước. 
Bây giờ phương tiện thủy, nhất là sà lan chở vật liệu xây dựng còn ùn ứ ở Hóa An, Bửu Long, và ngã ba sông An Hảo. Chờ trục vớt tàu kéo, và 2 nhịp cầu, ghe tàu mới qua được.Tôi rước cháu ngoại đi học thêm về, qua cầu Rạch Cát ( 3 móng ), vào chùa Ông, xem cầu, chụp ảnh. Sau đó theo đường ven sông, đi cập bãi đá hàng, ra chân cầu Bửu Hòa, về Chợ Đồn...Một công 2 chuyện...

ĐCL. 22/3/2016


No comments:

Post a Comment