Monday, February 1, 2016

Thần xin kể tiếp.........................Tấu lạy Ngọc Hoàng
thần xin kể tiếp
ông chủ có râu
kẹo ơi là kẹo
ba bà chủ quán
chạy ra chạy vô
mệt gần ná thở .....
năm hết tết đến
cái gì cũng mắc
chả được tăng lương
ổng còn hăm he
tiền lương chưa phát
tiền thưởng cũng không
trình tấu Ngọc Hoàng
kêu ông chủ quán
nhớ trả tiền lương ...
Tới giờ thần phải
chạy ra quét sân
bưởi rụng đầy nhà
lá hoa tơi tả
Good bye Ngọc Hoàng

ha ha ha ....................

No comments:

Post a Comment