Wednesday, February 24, 2016

THẢ DIỀU - ĐCLChiều nay, trên đường chở con gái về nhà ở Tân Mai, tôi đi đường tắt, từ tịnh xá Ngọc Hòa tẻ vào khu vực Gò Me. Vùng đất phía trên khu vực Gò Me đã thành phố thị và khu dân cư mấy năm nay. Nay khu vực phía dưới vừa được giải tỏa, đền bù, và phân lô bán nền.
Vì vậy nơi đây còn rộng thoáng, người ta tận dụng đất trống để thả diều. Mùa thả diều bắt đầu từ sau mấy ngày Tết Âm Lịch. Thời gian thả diều chỉ hơn một giờ đồng hồ. Từ 17 giờ trở đi trời dịu mát. Hơn 18 giờ đã bắt đầu tối. Lượt đi, tôi nói con gái dừng xe lại, chụp vội vài tấm ảnh. Lượt về, trời đã tối, mọi người đã về nhà, chỉ còn mấy người bán diều đang thu dọn về nhà. Một mùa diều lại đến nữa rồi, khiến người ta sống lại tuổi thơ...


Người lớn cùng vui với trẻ thơ, người bán diều cũng kiếm sống.


Bay cao, bay cao, diều ơi....ĐCL, 24/2/2016

No comments:

Post a Comment