Monday, February 8, 2016

Ly rượu mừng .............

Thân chúc quý anh chị, các em dể thương trong quán CFCM một năm vui vẻ - 365 ngày an khang thịng vượng

No comments:

Post a Comment