Sunday, January 10, 2016

Không ngu

Một bữa kia, má cô gái thấy nó cầm lo le 20$ mới hỏi:
-Tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy con kia, hay là mày lấy của má?
-Xời ơi, con lấy của má mà dám cầm khoe khơi khơi vầy sao? Thằng cu Đơ nó thua con đó má.
-Sao con gái má giỏi vậy? Chắc con học giỏi hơn nó hả?
-Không phải. Nó đố con nếu trèo lên tới chạc ba cây thì nó thua con 10$, mà con leo lên tuột xuống 2 lần nên nó phải đưa con 2 chục.
-Trời ơi, nó muốn dòm quần xi líp của mày đó.

-Má ơi, con cũng đâu phải là đứa ngu đâu, nên con đã cởi quần xì líp cất kỷ vô cặp rồi mới leo chớ bộ.

No comments:

Post a Comment